เข้าสู่ระบบ| อ่านข่าวทั้งหมด | ตารางบรรยายทั้งหมด | หลักสูตรที่เปิดสอน | คลิกที่นี่เพื่อการแสดงเนื้อหาให้สมบูรณ์ |

ข่าว/บทความใหม่

ม.รามคำแหง

Display # 
# Web Link Hits
1   Link   มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
หมายเลขโทรศัพท์ :02-310-8000
FAX : 02-310-8022
1550
2   Link   สาขาวิทยบริการฯ
สาขาวิทยบริการฯ 20 สาขา
1360
3   Link   หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
คณะ/สำนักฯ/สถาบันฯ ภายใน มร.
1225
4   Link   สำขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ
Tel no. (66 2) 310-8664-5
Fax no. (66 2) 310-8198
e-mail : oasc_mm@ru.ac.th
1058
5   Link   รายการโทรทัศน์รามคำแหง
ผลิตรายการโดย สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทรศัพท์ : 02-310-8000, FAX : 02-310-8022
1205
6   Link   สวป.
สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
1252
7   Link   ระบบปรึกษาอิเล็คทรอนิคส์
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอกส่วนภูมิภาค
1136
8   Link   บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ตู้ ป.ณ.1099 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10241
อาคารท่าชัย ชั้น 3 โทร.02-3108560-5
1175
9   Link   การจัดการองค์ความรู้ มร.
1009
10   Link   สถาบันคอมพิวเตอร์
สถาบันคอมพิวเตอร์ ม.รามคำแหง หัวหมาก กทม.
1202