โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ - MBA Logistics Management of Ramkhamhaeng University

Displaying 1-4 of 1 result.
กำหนดการการทำวีซ่าประเทศ อิตาลี
กำหนดการการทำวีซ่าประเทศ อิตาลี ขอให้นักศึกษา รุ่น 8 ตรวจสอบรายชื่อและเวลา วันแสดงตัว ตามเอกสาร แนบ....

อ่านรายละเอียด »

ประกาศผลสอบประมวลความรู้ (ข้อเขียน) รุ่นที่ 7 ภาค 1/57 ในวันอังคารที่ 2 กันยายน 2557
ประกาศผลสอบประมวลความรู้ (ข้อเขียน) รุ่นที่ 7 ภาค 1/57 ในวันอังคารที่ 2 กันยายน 2557....

อ่านรายละเอียด »

ประกาศผลสอบประมวลความรู้ (ข้อเขียน) และวันสอบปากเปล่า รุ่นที่ 7
ประกาศผลสอบประมวลความรู้ (ข้อเขียน) และวันสอบปากเปล่า รุ่นที่ 7  ....

อ่านรายละเอียด »

แจ้งนักศึกษา รุ่น 8 ที่ไปดูงานที่ประเทศอิตาลี ให้ Download แบบฟอร์ม
สำหรับนักศึกษาที่ไปดูงาน ประเทศอิตาลี ขอให้เตรียมเอกสาร มา ยื่นกับโครงการ ภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2557....

อ่านรายละเอียด »

Perpage: