โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ - MBA Logistics Management of Ramkhamhaeng University

Displaying 1-3 of 1 result.
แจ้งจบ รุ่น 7 ภาค 2/2556
นักศึกษารุ่น 7 สามารถ มาแจ้งจบ ได้ที่ โครงการ logistics ชั้น 5 ห้อง 502 คณะบริหารธุรกิจ ตั้งแต่ วันที่ 13 ส.ค - 18 ส.ค 57 (เว้น วันที่ 16 ส.ค 57) ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น.  ....

อ่านรายละเอียด »

ประกาศผลสอบประมวลความรู้ (ข้อเขียน) และวันสอบปากเปล่า รุ่นที่ 7
ประกาศผลสอบประมวลความรู้ (ข้อเขียน) และวันสอบปากเปล่า รุ่นที่ 7  ....

อ่านรายละเอียด »

แจ้งนักศึกษา รุ่น 8 ที่ไปดูงานที่ประเทศอิตาลี ให้ Download แบบฟอร์ม
สำหรับนักศึกษาที่ไปดูงาน ประเทศอิตาลี ขอให้เตรียมเอกสาร มา ยื่นกับโครงการ ภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2557....

อ่านรายละเอียด »