โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ - MBA Logistics Management of Ramkhamhaeng University

ประกาศ นักศึกษาที่ผ่านการสอบประมวลความรู้ (ปากเปล่า) รุ่นที่ 7

กำหนดการ แจ้งจบ ทางโครงการจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง....

อ่านรายละเอียด »


ประกาศผลสอบประมวลความรู้ (ข้อเขียน) และวันสอบปากเปล่า รุ่นที่ 7

ประกาศผลสอบประมวลความรู้ (ข้อเขียน) และวันสอบปากเปล่า รุ่นที่ 7  ....

อ่านรายละเอียด »


แจ้งนักศึกษา รุ่น 8 ที่ไปดูงานที่ประเทศอิตาลี ให้ Download แบบฟอร์ม

สำหรับนักศึกษาที่ไปดูงาน ประเทศอิตาลี ขอให้เตรียมเอกสาร มา ยื่นกับโครงการ ภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2557....

อ่านรายละเอียด »


Perpage: