เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่รุ่น 7 วันที่ 17 มี.ค. - 25 เม.ย. เว้นวันหยุดราชการ รายละเอียด


                       Have to Dooo...                  


เปิดเรียนภาคฤดูร้อน วันอังคารที่ 25 มีนาคม 2557 นักศึกษาที่จบภาค 1/2556 สามารถทำเรื่องจบได้แล้วค่ะ


 นักศึกษาที่จะยื่นกู้ กรอ. ปีการศึกษา 2556
(เฉพาะนักศึกษาใหม่ รุ่น 6 เป็นต้นไป)
ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารกู้ยืมและติดตามประกาศจากเว็บไซต์ กรอ. เพื่อการกู้ยืม

 
                     ตารางเรียนเพิ่มเิติม และสอบ Mid-Term

(ตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)วิชา

วันงด-ชดเชยMidTermหมายเหตุ

FIN3208(MB301)

-งดพุธที่ 26 มี.ค.

-ชดเชยพุธที่ 16 พ.ค.


MGT2101(GM203) กลุ่ม 2

-งดพฤหัสที่ 10 เม.ย.

-ชดเชยพฤหัสที่ 3 เม.ย. / พฤหัสที่ 24 เม.ย.

เวลา 10.00-12.00 น. ห้องบรรยาย 3ACC3212(AC312)
-เสาร์ที่ 10 พ.ค. 57
-เวลา 9.00-11.30 น.
-ห้อง 401


  
 

Interest Link ::::

@ สภาวิชาชีพ
@ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
@ สำนักสหกิจและพัฒนาอาชีพ
@ เรียนต่อปริญญาโท
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

 

Last Updated on Thursday, 24 April 2014 05:01